Lady Lady i ich rodzaje w handlu oraz domu

Lady chłodnicze


Lady > Lady chłodnicze

Lady chłodnicze i wymagania HACCAP

Wprowadzenie systemu HACCAP w maju 2004 zaowocowało wieloma zmianami w spożywce oraz gastronomii. Większość stosowanych urządzeń przejść musiało rygorystyczne badania i certyfikacje, aby spełniać Haccapowskie normy, które określają również sposób użytkowania urządzeń i konieczne do wykonywania czynności względem każdego urządzenia mającego kontakt z żywnością. Normy dopasowywane są do branży, co oznacza, że lady chłodnicze, szafki na żywność i wszelkie inne urządzenia muszą spełniać konkretne w danym środowisku warunki.

Najwięcej zmian i obowiązków związanych jest z urządzeniami chłodniczymi. Jako że normy Haccap mają służyć ocenie ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa żywności, to kwestia przechowywania produktów jest tu niezmiernie ważna. Wszystkie chłodnicze urządzenia muszą więc być zgodne z normami. Jest to ważne dla osób, które mają zamiar nabyć lady chłodnicze używane, bowiem jeśli były one wyprodukowane przed 2004 rokiem, mogą nie mieć ważnej certyfikacji.

Wszystkie lady chłodnicze w gastronomii czy sklepie, szafy mroźnicze, czy inne regały które utrzymują obniżoną temperaturę muszą zgodnie z normami, mieć założony własny dzienniczek, w którym odnotowuje się temperaturę w ladzie chłodniczej, oraz sposób jej konserwacji. Pamiętanie o codziennym notowaniu temperatury lady chłodniczej jest może nieco uciążliwe, ale o tyle ważne, że w przypadku kontroli Sanepidu, sklep czy kawiarnia może otrzymać karę finansową. W okresie letnim witryny chłodnicze i lady muszą mieć sprawdzaną i notowaną temperaturę 3 razy dziennie. W pozostałych porach roku, raz dziennie w godzinach porannych. Wszystkie dane, łącznie z godzinami sprawdzania temperatury należy umieścić w dokumentacji Haccap. Poza temperaturą Haccap reguluje też kwestie mycia i konserwacji urządzeń chłodniczych. Wszystkie regały chłodnicze muszą mieć przygotowany specjalnie dla nich środek dezynfekujący, którego opis winien znaleźć się w dokumentacji.

Podsumowując, aby nie narazić się na karę z Sanepidu, które bywają dość dotkliwe, wszystkie lady chłodnicze do sklepu, cukierni, gastronomii, muszę być wyposażone w termometry oraz muszą mieć rzetelnie prowadzone dokumentacje, a kupując lady i szafy chłodnicze, trzeba koniecznie zwrócić uwagę na posiadanie certyfikacji dopuszczającej urządzenie do pracy w Polsce.

Lady chłodnicze © Lady